top of page

Cód iompair

•    Taispeáin meas duit féin. Bainfear agus/nó tuairisceofar thú de bharr bulaíochta, mí-úsáide, ionsaithe pearsanta agus ionsaí.

 

•    focail chiontacha, is fuath liom do theanga dhochrach

 

•    Má tá cead ag duine úsáid a bhaint as a ghrianghraif, nó má tá cead ag duine a ghrianghraif a úsáid ábhar físe ar ár leathanach, le do thoil ná post é.

 

•    lorgaimis naisc sheachtracha ar bith, ná cuirfimid postáil spam ar bith chuig láithreáin ghréasáin fógraíochta.

 

•    eolas pearsanta fút féin nó ba cheart do dhuine ar bith eile fanacht príobháideach nó eolas fút féin. Má dhéanann tú, bainfimid é.

 

Má thagann tú trasna ar nóta tráchta ar ár leathanach a mheasann tú a bheith míchuí, ceadaíonn Facebook duit ‘mar thurscar’ a mharcáil nó ‘tuairisciú mar mhí-úsáid’. Déanaimid measartha, áfach, go réamhghníomhach agus go frithghníomhach.

 

Má chuireann tú ábhar gan iarraidh isteach chugainn trínár Facebook, Twitter nó leathanach meáin shóisialta ar bith eile, barántaíonn tú gur leatsa an t-ábhar agus/nó go bhfuil na cearta/ceadanna riachtanacha agat chun an t-ábhar a sholáthar agus deonaíonn tú ceadúnas go huathoibríoch do Future agus dá cheadúnaithe. d’aighneacht a fhoilsiú go hiomlán nó go páirteach in aon eagrán/gach eagrán agus/nó eagrán d’fhoilseacháin, i bhformáid ar bith a fhoilsítear ar fud an domhain agus ar shuíomhanna Gréasáin gaolmhara, ar chainéil meán sóisialta, agus ar tháirgí gaolmhara. Seoltar aon ábhar a chuireann tú isteach ar do phriacal féin agus, cé go ndéantar gach cúram, ní bheidh Future ná a chuid fostaithe, gníomhairí, fochonraitheoirí nó ceadúnaithe faoi dhliteanas caillteanais nó damáiste. Glacaimid leis go bhfuil gach ábhar gan iarraidh le foilsiú mura luaitear a mhalairt, agus coimeádaimid an ceart gach aighneacht a chur in eagar, a leasú agus a oiriúnú.

 

Ní ionann tuairimí ó lucht leanúna ar phoist nó ar bhalla an leathanaigh do thuairimí CIRCUS.

bottom of page